Dataskyddsförordningen

Från den 25 maj gäller EU 2016/679 fullt ut. Det innebär att alla länder inom EU har samma lag för behandling av personuppgifter som ska utgöra ett skydd för fysiska personer. Den tidigare personuppgiftslagen 95/46/EG upphör att gälla.

Det finns ett antal gemensamma riktlinjer som du kan titta på. Flera av dem innehåller nyttig information om hur vi ska tolka DSF (dataskyddsförordningen). Men antalet sidor i de olika delarna anger också komplexiteten i de olika avsnitten och hur vi ska förhålla oss till dem.  https://www.datainspektionen.se/om-oss/datainspektionens-internationella-arbete/eu-gemensamma-riktlinjer/ 

Så länge det inte finns några prejudicerande domar får vi helt enkelt lita till tolkningar. Tolkningar gjorda av människor. Det innebär att ibland säger man en sak och nästa gång en annan. När du berättar om en händelse eller ett arbetssätt tolkas det av mig. Ibland kanske det blir ett missförstånd och det gör att jag kanske ger dig fel svar. När du frågar något försök att ge mig en så tydlig bild som möjligt då ökar möjligheten att du får ett bra svar från mig.